“Maak van verschillen geen punt, maar zet een komma”

Wie ik ben

SchotlandWelkom op mijn site. Mijn naam is Hans Werkman en ik reis al vele jaren door het onderwijslandschap en in de bergen. Als interim schoolleider in de praktijk en als adviseur, trainer/coach aan de praktijk. Professioneel, in verbinding, soms confronterend en altijd met een gezonde dosis humor. Mijn rol is die van gids, wegwijzer en critical friend.

Ik focus me op het hanteerbaar maken en houden van complexe (taaie) veranderingen in organisaties en het uitlijnen van verandertrajecten door te focussen op de onderlinge samenhang. Ik kijk met de bril van een systeemdenker (zowel analyse als systemisch) naar en in de situatie op het snijvlak van onderwijs- en organisatieontwikkeling met een scherp oog voor de ontwerpkant van interventies en programma’s.

Projectmatig werken, een grondige kennis van de werkprocessen in het onderwijs,  interventies in het hier en nu, gaan daarbij hand in hand.

Maak van verschillen geen punt maar zet een komma….

Werk maken van omgaan met verschillen betekent dat je met elkaar het gesprek aangaat over de verschillen. Werk maak van het meervoudig perspectief, en de inzichten die dit oplevert weet uit te nutten voor de schoolpraktijk.

Het is ook met volle aandacht bij je werk zijn, ruimte te nemen voor reflectie, bewust te worden van je eigen patronen en op welke wijze deze de opdracht in positieve zin dan wel negatieve zin beïnvloeden.

Voor mij zijn zelfbewustzijn, sociaal bewustzijn en omgevings (organisatie-) bewustzijn essentieel voor veranderen.

Het logo is ontleend aan de snavel van een Jan van Gent. De Jan van Gent heeft overzicht en kiest weloverwogen doel. Onder water roeit de Jan van Gent met zijn vleugels. De parallel met de interimmer is dat hij overzicht moet hebben, zorgvuldig zijn activiteiten overweegt en er desnoods een tandje bij zet. Een wezenlijk verschil is dat de Jan van Gent een jager is terwijl ik dienstbaar ben aan de opdracht.

Het verspreidingsgebied van de Jan van Gent (rond de Atlantische oceaan) staat symbool voor mijn favoriete vakantieplekken maar ook voor de fascinatie voor de overeenkomsten met en de verschillen tussen de Rijnlandse en Angelsaksische cultuur als het gaat om organiseren en veranderen. Ik kijk daarbij ook naar wat niet-westerse culturen voor rituelen en tradities hebben.

Ik ben mede oprichter van de Praktijk voor Schoolontwikkeling/PVSO en werk daarin intensief samen met andere partijen als de, soms taaie vraagstukken, daarom vragen.